Silniční spojení Děčína s dálnicí D8

Jiří Aster / 2019-11-13

01. 12. 2014 - HSRD pomáhá řešit problém silničního spojení Děčína s dálnicí D8. HSRD byla pověřena vedením města Děčína a občanskými sdruženími zadáním studie na vyhodnocení variant spojení jako protiváhu variant uvažovaných Ředitelstvím sinic a dálnic.

Na realizaci studie byla společně vybrána renomovaná projekční kancelář. AF-CityPlan z Prahy. Finanční prostředky na studii poskytli město Děčín, Ústecký kraj a soukromí donátoři. Uvažované varianty silničního spojení, na které je zpracovávaná EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) Ředitelstvím silnic a dálnic a občanskými sdružerními favorizovaná t.zv. "Zelená" varianta je k zhlédnutí zde. Jako možnou variantu navrhují občanská sdružení také možnost vedení dopravy podél Labe po silnici I/62 do Ústí nad Labem a dále na D 8 Žižkovou ulicí po trase E 442.

Přiložené dokumenty:

Uvažované varianty silničního spojení

Možná varianta podél Labe


ZAVŘÍT STRÁNKU