AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

HSRD spouští novou webovou stránku

Publikoval: Martin Zíka / 2019-11-09

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín v listopadu 2019 zahájila provoz nové webové stránky na doméně hsrd.cz.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Slyšení na téma strukturálně postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 01. 2019 se z iniciativy místopředsedy HSRD ing. Zbyňka Linharta, senátora a předsedy senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, konalo slyšení s tématikou problematiky strukturálně postižených krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Členská schůze HSRD stanovila úkoly na období 2019 - 2020

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

10. 12. 2018 se konala členská schůze HSRD, která stanovila hlavní úkoly pro budoucí rozvoj děčínského regionu na léta 2019-20.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2018 jednali o obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt/Sachsen za českou stranu hejtman ÚK Oldřich Bubeníček se zástupci sekretariátu hejtmana a investičního odboru KÚ ÚK a tajemník a člen předsednictva HSRD Jiří Aster.

Přiložené dokumenty:

Situační mapka

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Senátor Linhart jednal s ministryní financí Schillerovou

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

V průběhu června a července 2018 měl místopředseda HSRD ing. Linhart dlouhý rozhovor s ministryní financí Schillerovou o evropských dotacích a o podpoře našeho strukturálně postiženého regionu – Severozápad (podobně jako opakovaně s ministryní K. Dostálovou z ministerstva pro místní rozvoj).


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

22. 6. 2018 jednal v rámci akce Řemeslnické komory v Drážďanech ing. Aster s ministerským předsedou Saska Kretschmerem ohledně obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf. Ministerský předseda doporučil návštěvu hejtmana Ústeckého kraje u starosty Neustadtu/Sachsen v zájmu koordinace společného postupu. O věci jedná v současnosti vedení ÚK, které bylo o věci informováno.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Členská schůze HSRD v Krásné Lípě.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 6. 2018 se konala členská schůze HSRD v Krásné Lípě, kde došlo volbou ke změně části předsednictva HSRD. Do čela byl zvolen předseda mgr. Tomáš Kohoutek, poslanec sněmovny parlamentu, a místopředseda ing. Zbyněk Linhart, senátor Senátu ČR.

Přiložené dokumenty:

Zápis členské schůze HSRD 18. 6. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

12. 6. 2018 - 25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem v Drážďanech se zúčastnil ing. Aster v podskupině doprava. Mimo jiné tam byla projednávána spojení na železnici Seifhennersdorf - Rumburk a silniční Lobendava - Langburkensdorf. Silniční spojení se do programu jednání dostalo až po intervenci HSRD na organizátorovi akce Ministerstvu zahraničních věcí, původně v programu nebylo.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Setkání s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

11. 6. 2018 proběhlo setkání ing. Astera s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem ze Saska v Drážďanech, kde předseda Babiš přislíbil osobně oslovit kancléřku Merkelovou ve věci vybudování železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk. V této záležitosti se na oba ministerské předsedy obrátil s žádostí i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana premiérovi - 8. 6. 2017
Odpověď ministerského předsedy Babiše - 26. 6. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Komunikace v okrese Děčín

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

21. 5. 2018 jednal ing. Aster s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Chomutov ing. Vidímským o pokračující výstavbě komunikací na okrese Děčín v gesci ŘSD Chomutov.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Pomoc strukturálně postiženým regionům

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 5. 2018 - Senát díky iniciativě senátora ing. Zbyňka Linharta přijal usneseni žádající přehodnocení pomoci strukturálně postiženým regionům s návrhem řešení tohoto společensky ožehavého problému.

Přiložené dokumenty:

Usnesení Senátu - 17. 5. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Příhraniční dopravní projekty na Šluknovsku

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

16. 5. 2018 - Jednání HSRD s ministrem Duligem saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy v Praze o příhraničních dopravních projektech na Šluknovsku. Rozhovorů se zúčastnil i velvyslanec v SRN Podivínský a generální konzul v Drážďanech Kuděla. Jednalo se o silničním spojení Lobendava - Langburkensdorf a výstavbě železnice Seifhennersdorf - Rumburk. Za HSRD jednal ing. Aster.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Memorandum ke Kozí dráze

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

10. 5. 2018 - Po předchozím jednání HSRD na vedení SŽDC zorganizovala HSRD jednání u náměstka hejtmana ÚK Komínka, kde bylo konstatováno, že je nutnost řešit budoucnost Kozí dráhy a rozhodnuto připravit společné memorandum na vypracování studie s cílem zjistit nejvhodnější variantu využití tohoto historického objektu.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Žádost o pomoc řešení situace nemocnice Rumburk

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

26. 4. 2018 se na hejtmana ÚK obrátil dopisem senátor ing. Zbyněk Linhart s žádostí o pomoc řešení nemocnice Rumburk po neúspěšném pokusu prodat nemocnici privátnímu investorovi.

Přiložené dokumenty:

Dopis senátora Linharta - nemocnice Rumburk

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Usnesení k problematice strukturálně postižených regionů.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 4. 2018 - Výbor Senátu pro rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí přijal usnesení k problematice strukturálně postižených regionů s výzvou pro vládu ČR. Toto usnesení inicioval předseda tohoto výboru Senátu ing. Zbyněk Linhart.

Přiložené dokumenty:

Usnesení senátního výboru - 18. 4. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD jednala s náměstkyní ministra MPSV

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

23. 3. 2018 - HSRD jednala s náměstkyní ministra Ministerstva práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou o problémech ÚK jako strukturálně postižené ho regionu a urgentní nutnosti řešení v rámci programu Restart.

Přiložené dokumenty:

Návrh priorit Hospodářské a sociální rady

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy".

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

26. 2. 2018 HSRD obdržela odpověď na stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy". HSRD bude i nadále usilovat o využití objektu k podpoře rozvoje turistického ruchu. Vzhledem k postoji SŽDC a MD je relevantní konverze trati na cyklostezku po vzoru mnoha podobných regionálních tratí, jako je tomu jinde v Evropě i ve světě.

Přiložené dokumenty:

Příklad z Bavorska
Stanovisko Ústeckého kraje ke Kozí dráze

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Strategie územního rozvoje ČR

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

31. 1. 2018 proběhlo jednání s náměstkem ministra MMR Koppitzem ohledně situace v Ústeckém kraji a na okrese Děčín. Náměstek Koppitz slíbil zohlednění v právě připravované Strategii územního rozvoje ČR. Připustil možnou konzultaci o stavu tohoto materiálu v druhé polovině roku 2018. Materiál by měl být do konce r. 2018 hotov.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zlepšení dopravních spojení Šluknovského výběžku

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 1. 2018 jednáno v Kontaktní kanceláři Svobodného saského státu s ministrem saské vlády Schenkem a jeho tajemníkem Hornem ohledně zlepšení dopravních spojení Šluknovského výběžku.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Napojení Šluknovska vedením 110 Kv

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

4. 11. 2013 - HSRD USILUJE O NAPOJENÍ ŠLUKNOVSKA NOVÝM VEDENÍM 110 Kv - zásobování elektrickým proudem Šluknovského výběžku je ohroženo z důvodu nedostatečného vysokonapěťového vedení.

Přiložené dokumenty:

Technická zpráva studie vedení 110 Kv

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Jednání s hejtmanem Ústeckého kraje.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 01. 2018 proběhlo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Hejtman podpořil a osobním dopisem se obrátil na ministerského předsedu Sobotku ohledně hlasování vlády o Koncepci vodní dopravy, kde se vyslovil pro přijetí usnesení ve variantě A, t.j. se stavbou jezu v Děčíně. Současně se na ministerského předsedu Sobotku obrátil v této záležitosti i dopisem předseda HSRD Pfléger.

Přiložené dokumenty:

Dopis Hejtmana k Labskému jezu - 17. 1. 2018
Dopis HSRD k Labskému jezu - 16. 1. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení Drážďanské silnice Lobendava - Neustadt

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

7. 11. 2017 jednali zástupci HSRD na Saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně obnovení tzv. "Drážďanské silnice", která spojovala Šluknovský výběžek se Saskem přes Lobendavu a Neustadt.

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Členská schůze HSRD na zámku v Děčíně

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

5. 12. 2017 se konala členská schůze HSRD na zámku v Děčíně. Na setkání vystoupila i zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj a předsedkyně HSR Ústeckého kraje Gabriela Nekolová z hodnocením Akčního plánu restrukturalizace Ústeckého kraje. HSRD pak hodnotila plnění úkolů, které si stanovila na období 2017-18 .

Přiložené dokumenty:

Zápis členské schůze HSRD

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Železniční spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

8. 8. 2017 HSRD jednala na saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně projektu železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk.

Přiložené dokumenty:

Odpověď předsedy vlády

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Členská schůze HSRD v děčínském podniku CHART FEROX a. s.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

20. 6. 2017 se konala členská schůze Hospodářské a sociální rady Děčínska v děčínském podniku CHART FEROX a.s., na které byl předložen návrh hlavních úkolů, které je třeba řešit v období let 2017 až 2018. Dokument obsahující jejich souhrn je přiložen.

Přiložené dokumenty:

Plán HSRD 2017

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání vládní tripartity k restrukturalizaci postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 5. 2017 se konalo zasedání vládní tripartity v Lichtenštejnském paláci v Praze spolu s krajskými tripartitami jednotlivých krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Akční plán restrukturalizace pro Ústecký kraj

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

10. 4. 2017 - Kancelář vládního zmocněnce pro Moravsko-slezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s jednotlivými okresními HSR zpracovala Akční plán restrukturalizace pro Ústecký kraj a předala ho do mezirezortního projednání vlády ČR. Plán by měl být projednán a schválen vládou 29. 6. 2017.

Přiložené dokumenty:

Akční plán restrukturalizace

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Usnesení na restrukturalizaci tří problémových krajů.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

20. 2. 2017 - Vláda ČR schválila usnesení na resrukturalizaci tří problémových krajů, Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. (usnesení).

Přiložené dokumenty:

Usnesení vlády k restrukturalizaci
Vstupní analýza
Strategický rámec

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Ustanovení zvláštního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

22. 12. 2016 iniciovala HSRD dopis na ministerského předsedu Sobotku, aby byl ustanoven zvláštní vládní zmocněnec jen pro Ústecký a Karlovarský kraj. Odpověď vlády viz příloha.

Přiložené dokumenty:

Odpověď vlády

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Železniční spojení Seifhennersdorf (Varnsdorf) - Rumburk

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2016 se HSRD obrací na ministra dopravy Ťoka s žádostí o zadání vyhledávací studie na nové železniční spojení Seifhennersdorf (Varnsdorf) - Rumburk v délce 5,5 km (plán zde), které by propojilo dvě největší města Šluknovského výběžku. Tato záležitost byla předsedou a tajemníkem HSRD projednána předběžně s náměstky ministra Čočkem a Němcem, kteří podpořili zadání studie prostřednictvím SŽDC. Odbor dopravy Ústeckého kraje projekt upřesňuje s příslušnými odbory GŘ SŽDC.

Přiložené dokumenty:

Žádost o zadání vyhledávací studie
Odpověď generálního ředitele SŽDC

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 9. 2016 - Rada Ústeckého kraje schválila investiční akci "Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická", kde byl v pozadí rovněž lobbing HSRD. Tím bude odstraněna opět jedna z problematických dopravních závad na silničních komunikacích Děčínska.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Otvírá se nová Střední škola TOS Varnsdorf

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

01. 09. 2016 se otvírá nová Střední škola TOS Varnsdorf pro duální výuku technických předmětů. HSRD se angažovala do vzniku tohoto vzdělávacího zařízení jako nutné potřeby pro kvalitní výchovu kádrů pro průmysl v regionu.

Přiložené dokumenty:

TOS Varnsdorf láká žáky

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Doplnění dopisu hejtnama k vládě

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

23. 08. 2016 - Na zasedání dopravní komise Rady ÚK tajemník HSRD ing. Aster požádal o doplnění dopisu hejtmana ÚK na vládu ČR a Ministerstvo dopravy ohledně řešení dopravní infrastruktury v ÚK o doplnění stavby obchvatu Studánky u Varndorfu.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD plní stanovené úkoly

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

27. 06. 2016 Zasedání předsednictva HSRD v Děčíně konstatovalo, že jsou postupně plněny všechny úkoly, které si HSRD stanovila.

Přiložené dokumenty:

Program využití brownfieldů
Vzdělávací středisko Děčín Východní nádraží
Dopravní infrastruktura na Děčínsku 2016
Varianty dálničního přivaděče.

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Členská schůze HSRD v TOS Varnsdorf

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 3. 2016 - Na členské schůzi HSRD konané v TOSu Varnsdorf, kterého se zúčastnila zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj paní Gabriela Nekolová, bylo konstatováno, že chudší oblasti ČR generují zase jen chudobu a bohatší nadále bohatnou.

Přiložené dokumenty:

Návrh restrukturalizace Ústeckého kraje

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Noví členové HSRD

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

04. 12. 2015 - Do HSRD vstoupili dva noví významní členové: jeden z největších zaměstnavatelů v okrese Děčín Chart Ferox a.s., a město Rumburk, jedno ze tří měst s rozšířenou působností v okrese Děčín.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Ministerstvo dopravy připravuje výstavbu Folnářské spojky

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

03. 11. 2015 - V odpovědi MD náměstka pro infrastrukturu Rudoleckého bylo sděleno, že MD připravuje výstavbu t.zv. Folknářské spojky a výstavbu spojení na Manušice (Děčín - Česká - Lípa/Nový Bor bude prověřovat po ekonomické stránce a ve vztahu k životnímu prostředí.

Přiložené dokumenty:

Odpověď Ministerstva dopravy ČR
Situační mapka

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD zasílá dopis ministru dopravy

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

12. 10. 2015 - Hospodářská a sociální rada se obrací dopisem předsedy Stanislava Pflégera na ministra dopravy Ťoka s žádostí o prioritní řešení přípravy výstavby komunikace Děčín - Manušice.

Přiložené dokumenty:

Znění dopisu ministru dopravy
Situační mapka

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 9. 2015 - Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně se zúčastnil předseda HSRD a poslanec parlamentu Stanislav Pfléger a tajemník HSRD Ing. Jiří Aster. V rámci setkání na osobní lodi na cestě do Hřenska a zpět byly diskutovány především záležitosti dopravní infrastruktury na Děčínsku.

Přiložené dokumenty:

Varianty Chrochvický potok a Pastýřská stěna
Přehledná situace - eia
Specifika Ústeckého kraje a Děčínska

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Sněm HSRD v Jiřetíně pod Jedlovou

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

04. 05. 2015 - Sněm HSRD v Jiřetíně pod Jedlovou volil nové předsednictvo.

Přiložené dokumenty:

Úkoly HSRD na rok 2015

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Řešení dopravního spojení Děčín - Česká Lípa

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 12. 2014 HSRD se angažuje při řešení dopravního spojení DĚČÍN - ČESKÁ LÍPA. Nadměrnou dopravou trpí řada obcí na silnici I/13 Děčín - Nový Bor a rovněž na silnici II/262 Děčín - Česká Lípa.

Přiložené dokumenty:

Trasa Děčín - Manušice
Rezoluce DTIHK

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Silniční spojení Děčína s dálnicí D8

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

01. 12. 2014 - HSRD pomáhá řešit problém silničního spojení Děčína s dálnicí D8. HSRD byla pověřena vedením města Děčína a občanskými sdruženími zadáním studie na vyhodnocení variant spojení jako protiváhu variant uvažovaných Ředitelstvím sinic a dálnic.

Přiložené dokumenty:

Uvažované varianty silničního spojení
Možná varianta podél Labe

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD je moderním vyjádřením spolupráce v Děčínském regionu

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13


20. 09. 2014 - HSRD je moderním vyjádřením spolupráce v firem, organizací, obcí a měst v Děčínském regionu. Pod pojmem CSR Company Social Responsibility - Společenská odpovědnost firem) je vyjádřen moderní trend spoluúčasti podnikatelské veřejnosti na vytváření lepších podmínek v regionu, kde podnikají.

Přiložené dokumenty:

Společenská odpovědnost firem

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnova železničního spojení Sebnitz - Dolní Poustevna

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

11. 07. 2014 - Obnovení tohoto spojení zkrátí občanům Šluknovského výběžku jízdní dobu do Děčína přes Německo o polovinu. Lví podíl na této skutečnosti měla právě HSRD ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy.

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD se obrací na vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

03. 04. 2014 - HSRD se obrací na vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Doc. Ing. Jiřího Ciencalu s analýzou situace na Děčínsku a s hlavními požadavky na řešení neutěšené ekonomické a sociální situace na okrese Děčín.

Přiložené dokumenty:

Dopis pro vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD oslovuje ministra průmyslu a obchodu

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

03. 03. 2014 - HSRD oslovuje ministra průmyslu a obchodu s návrhem na řešení nezaměstnanosti v okrese. Apeluje na možnost přípravy investičních ploch pro případné investory ve spolupráci s Czechinvestem podobně jako je tomu v okolních regionech.

Přiložené dokumenty:

Dopis ministrovi obchodu a průmyslu - nezaměstnanost

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání HSRD projednalo plán hlavních úkolů na rok 2014

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

04. 02. 2014 - hlavním problémem Děčínska je vysoká nezaměstnanost. HSRD osloví novou vládu pro řešení tohoto problému na Děčínsku.

Přiložené dokumenty:

Hlavní úkoly HSRD pro rok 2014

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD se obrátila na ministra dopravy

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

30.1.2014 - HSRD se obrátila na ministra dopravy Prachaře s žádostí o řešení dopravní situace na okrese.

Přiložené dokumenty:

Dopis HSRD ministru dopravy

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Dopis generální sekretářce Rady pro fondy společného strategického rámce

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

10. 11. 2013 - Věc: spolupráce na projektu využití opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) pro pobídky investorům v děčínském regionu.

Přiložené dokumenty:

Dopis generální sekretářce...

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD zavádí grafickou značku

Publikoval: Martin Zíka / 2019-11-12

31.10.2013 - Hospodářská a sociální rada okresu Děčín uveřejnila svou grafickou značku (logo), které bude nyní používat k vizuálnímu označování svých dokumentů a projektů. Jeho podobu najdete pod připojeným odkazem.

Přiložené dokumenty:

Logo HSRD

OTEVŘÍT PODROBNOSTI