Obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt

Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2018 jednali o obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt/Sachsen za českou stranu hejtman ÚK Oldřich Bubeníček se zástupci sekretariátu hejtmana a investičního odboru KÚ ÚK a tajemník a člen předsednictva HSRD Jiří Aster.

Za německou stranu starosta města Neustadt/Sachsen Peter Mühle, za Zemský úřad pro dopravu Roland Faβ, vedoucí odboru výstavby města Neustadt/Sachsen Michael Schmidt, za saské Ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu Dresden Henryk Saske a za Státní kancelář státu Sasko Christina Ruge.

Po uvítání starosta Mühle informoval o stávající zátěži nákladní dopravou 120 – 140 kamionů denně, která vedla k usnesení městské rady proti obnovení silničního spojení. Na základě toho Ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu Dresden (SMWA) zastavilo přípravu v roce 2007. P. Saske z SMWA ukázal několik variant řešení a z nich tu, kterou ministerstvo podporuje. Starosta města komentoval sdělení s tím, že tento plán nadále předpokládá průjezd úzkými profily v městské části Langburkersdorfu, což nelze akceptovat.

Hejtman ÚK navrhl, aby se cesta vybudovala pro omezený provoz automobilů do 7,5 t pro nákladní dopravu a pro osobní dopravu. To bylo zváženo a starosta města Neustadt slíbil přesvědčit městskou radu. SMWA slíbilo přepracovat dokumentaci stavby. Bylo dohodnuto úzce spolupracovat na dopravním modelu i s českou stranou, která se k tomu přihlásila.

Starosta města Neustadt vyslovil obavu, že městská rada nebude důvěřovat omezenému provozu na budoucí komunikaci, na to ho hejtman ÚK ubezpečil, že komunikace je v gesci ÚK a že omezení provozu je právně podložené a ÚK může poskytnout obyvatelům Neustadtu garancii trvalého omezení. Zároveň ujistil, že ÚK je připraven silniční spojení na české straně vybudovat.

Starosta města Neustadt upozorňoval na blízkost základní školy a tělocvičny, bylo na to konstatováno, že se to dá omezit dopravními opatřeními. Závěrem starosta města slíbil, že udělá vše pro to, aby přesvědčil městskou radu o změně stanoviska a umožnil tak další přípravu stavby a zlepšení silničního spojení Sasko - Česká republika v Šluknovském výběžku.


Přiložené dokumenty:

Situační mapka

Fotografie k tématu:

Záběr z jednání.


ZAVŘÍT STRÁNKU