Obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf

Jiří Aster / 2019-11-13

22. 6. 2018 jednal v rámci akce Řemeslnické komory v Drážďanech ing. Aster s ministerským předsedou Saska Kretschmerem ohledně obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf. Ministerský předseda doporučil návštěvu hejtmana Ústeckého kraje u starosty Neustadtu/Sachsen v zájmu koordinace společného postupu. O věci jedná v současnosti vedení ÚK, které bylo o věci informováno.


ZAVŘÍT STRÁNKU