AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

Kategorie výběru: doprava

Obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2018 jednali o obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt/Sachsen za českou stranu hejtman ÚK Oldřich Bubeníček se zástupci sekretariátu hejtmana a investičního odboru KÚ ÚK a tajemník a člen předsednictva HSRD Jiří Aster.

Přiložené dokumenty:

Situační mapka

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

22. 6. 2018 jednal v rámci akce Řemeslnické komory v Drážďanech ing. Aster s ministerským předsedou Saska Kretschmerem ohledně obnovení silničního propojení Lobendava - Langburkensdorf. Ministerský předseda doporučil návštěvu hejtmana Ústeckého kraje u starosty Neustadtu/Sachsen v zájmu koordinace společného postupu. O věci jedná v současnosti vedení ÚK, které bylo o věci informováno.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

12. 6. 2018 - 25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem v Drážďanech se zúčastnil ing. Aster v podskupině doprava. Mimo jiné tam byla projednávána spojení na železnici Seifhennersdorf - Rumburk a silniční Lobendava - Langburkensdorf. Silniční spojení se do programu jednání dostalo až po intervenci HSRD na organizátorovi akce Ministerstvu zahraničních věcí, původně v programu nebylo.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Setkání s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

11. 6. 2018 proběhlo setkání ing. Astera s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem ze Saska v Drážďanech, kde předseda Babiš přislíbil osobně oslovit kancléřku Merkelovou ve věci vybudování železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk. V této záležitosti se na oba ministerské předsedy obrátil s žádostí i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana premiérovi - 8. 6. 2017
Odpověď ministerského předsedy Babiše - 26. 6. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Komunikace v okrese Děčín

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

21. 5. 2018 jednal ing. Aster s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Chomutov ing. Vidímským o pokračující výstavbě komunikací na okrese Děčín v gesci ŘSD Chomutov.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Příhraniční dopravní projekty na Šluknovsku

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

16. 5. 2018 - Jednání HSRD s ministrem Duligem saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy v Praze o příhraničních dopravních projektech na Šluknovsku. Rozhovorů se zúčastnil i velvyslanec v SRN Podivínský a generální konzul v Drážďanech Kuděla. Jednalo se o silničním spojení Lobendava - Langburkensdorf a výstavbě železnice Seifhennersdorf - Rumburk. Za HSRD jednal ing. Aster.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Memorandum ke Kozí dráze

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

10. 5. 2018 - Po předchozím jednání HSRD na vedení SŽDC zorganizovala HSRD jednání u náměstka hejtmana ÚK Komínka, kde bylo konstatováno, že je nutnost řešit budoucnost Kozí dráhy a rozhodnuto připravit společné memorandum na vypracování studie s cílem zjistit nejvhodnější variantu využití tohoto historického objektu.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy".

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

26. 2. 2018 HSRD obdržela odpověď na stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy". HSRD bude i nadále usilovat o využití objektu k podpoře rozvoje turistického ruchu. Vzhledem k postoji SŽDC a MD je relevantní konverze trati na cyklostezku po vzoru mnoha podobných regionálních tratí, jako je tomu jinde v Evropě i ve světě.

Přiložené dokumenty:

Příklad z Bavorska
Stanovisko Ústeckého kraje ke Kozí dráze

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zlepšení dopravních spojení Šluknovského výběžku

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 1. 2018 jednáno v Kontaktní kanceláři Svobodného saského státu s ministrem saské vlády Schenkem a jeho tajemníkem Hornem ohledně zlepšení dopravních spojení Šluknovského výběžku.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Jednání s hejtmanem Ústeckého kraje.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 01. 2018 proběhlo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Hejtman podpořil a osobním dopisem se obrátil na ministerského předsedu Sobotku ohledně hlasování vlády o Koncepci vodní dopravy, kde se vyslovil pro přijetí usnesení ve variantě A, t.j. se stavbou jezu v Děčíně. Současně se na ministerského předsedu Sobotku obrátil v této záležitosti i dopisem předseda HSRD Pfléger.

Přiložené dokumenty:

Dopis Hejtmana k Labskému jezu - 17. 1. 2018
Dopis HSRD k Labskému jezu - 16. 1. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení Drážďanské silnice Lobendava - Neustadt

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

7. 11. 2017 jednali zástupci HSRD na Saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně obnovení tzv. "Drážďanské silnice", která spojovala Šluknovský výběžek se Saskem přes Lobendavu a Neustadt.

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Železniční spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

8. 8. 2017 HSRD jednala na saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně projektu železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk.

Přiložené dokumenty:

Odpověď předsedy vlády

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Železniční spojení Seifhennersdorf (Varnsdorf) - Rumburk

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2016 se HSRD obrací na ministra dopravy Ťoka s žádostí o zadání vyhledávací studie na nové železniční spojení Seifhennersdorf (Varnsdorf) - Rumburk v délce 5,5 km (plán zde), které by propojilo dvě největší města Šluknovského výběžku. Tato záležitost byla předsedou a tajemníkem HSRD projednána předběžně s náměstky ministra Čočkem a Němcem, kteří podpořili zadání studie prostřednictvím SŽDC. Odbor dopravy Ústeckého kraje projekt upřesňuje s příslušnými odbory GŘ SŽDC.

Přiložené dokumenty:

Žádost o zadání vyhledávací studie
Odpověď generálního ředitele SŽDC

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 9. 2016 - Rada Ústeckého kraje schválila investiční akci "Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická", kde byl v pozadí rovněž lobbing HSRD. Tím bude odstraněna opět jedna z problematických dopravních závad na silničních komunikacích Děčínska.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Doplnění dopisu hejtnama k vládě

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

23. 08. 2016 - Na zasedání dopravní komise Rady ÚK tajemník HSRD ing. Aster požádal o doplnění dopisu hejtmana ÚK na vládu ČR a Ministerstvo dopravy ohledně řešení dopravní infrastruktury v ÚK o doplnění stavby obchvatu Studánky u Varndorfu.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD plní stanovené úkoly

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

27. 06. 2016 Zasedání předsednictva HSRD v Děčíně konstatovalo, že jsou postupně plněny všechny úkoly, které si HSRD stanovila.

Přiložené dokumenty:

Program využití brownfieldů
Vzdělávací středisko Děčín Východní nádraží
Dopravní infrastruktura na Děčínsku 2016
Varianty dálničního přivaděče.

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Ministerstvo dopravy připravuje výstavbu Folnářské spojky

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

03. 11. 2015 - V odpovědi MD náměstka pro infrastrukturu Rudoleckého bylo sděleno, že MD připravuje výstavbu t.zv. Folknářské spojky a výstavbu spojení na Manušice (Děčín - Česká - Lípa/Nový Bor bude prověřovat po ekonomické stránce a ve vztahu k životnímu prostředí.

Přiložené dokumenty:

Odpověď Ministerstva dopravy ČR
Situační mapka

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD zasílá dopis ministru dopravy

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

12. 10. 2015 - Hospodářská a sociální rada se obrací dopisem předsedy Stanislava Pflégera na ministra dopravy Ťoka s žádostí o prioritní řešení přípravy výstavby komunikace Děčín - Manušice.

Přiložené dokumenty:

Znění dopisu ministru dopravy
Situační mapka

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 9. 2015 - Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně se zúčastnil předseda HSRD a poslanec parlamentu Stanislav Pfléger a tajemník HSRD Ing. Jiří Aster. V rámci setkání na osobní lodi na cestě do Hřenska a zpět byly diskutovány především záležitosti dopravní infrastruktury na Děčínsku.

Přiložené dokumenty:

Varianty Chrochvický potok a Pastýřská stěna
Přehledná situace - eia
Specifika Ústeckého kraje a Děčínska

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Řešení dopravního spojení Děčín - Česká Lípa

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 12. 2014 HSRD se angažuje při řešení dopravního spojení DĚČÍN - ČESKÁ LÍPA. Nadměrnou dopravou trpí řada obcí na silnici I/13 Děčín - Nový Bor a rovněž na silnici II/262 Děčín - Česká Lípa.

Přiložené dokumenty:

Trasa Děčín - Manušice
Rezoluce DTIHK

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Silniční spojení Děčína s dálnicí D8

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

01. 12. 2014 - HSRD pomáhá řešit problém silničního spojení Děčína s dálnicí D8. HSRD byla pověřena vedením města Děčína a občanskými sdruženími zadáním studie na vyhodnocení variant spojení jako protiváhu variant uvažovaných Ředitelstvím sinic a dálnic.

Přiložené dokumenty:

Uvažované varianty silničního spojení
Možná varianta podél Labe

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnova železničního spojení Sebnitz - Dolní Poustevna

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

11. 07. 2014 - Obnovení tohoto spojení zkrátí občanům Šluknovského výběžku jízdní dobu do Děčína přes Německo o polovinu. Lví podíl na této skutečnosti měla právě HSRD ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy.

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD se obrátila na ministra dopravy

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

30.1.2014 - HSRD se obrátila na ministra dopravy Prachaře s žádostí o řešení dopravní situace na okrese.

Přiložené dokumenty:

Dopis HSRD ministru dopravy

OTEVŘÍT PODROBNOSTI