Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně

Jiří Aster / 2019-11-13

24. 9. 2015 - Zasedání hospodářského výboru Sněmovny parlamentu ČR v Děčíně se zúčastnil předseda HSRD a poslanec parlamentu Stanislav Pfléger a tajemník HSRD Ing. Jiří Aster. V rámci setkání na osobní lodi na cestě do Hřenska a zpět byly diskutovány především záležitosti dopravní infrastruktury na Děčínsku.

Jednání se zúčastnili náměstci ministra dopravy Ing. Ladislav Němec a Mgr. Kamil Rudolecký. Rozsáhle byla diskutována situace ohledně vnitrozemské plavby, jejíž kritickou situaci analyzoval Generální a předseda Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR ředitel Ing. Milan Raba. K plánované výstavbě vodního díla jez Děčín diskutoval ředitel Ředitelství vodních cest Ing. Lubomír Fojtů, který sdělil, že nové hodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA bude předáno Ministerstvu životního prostředí koncem října 2015. Náměstek ministra dopravy ve svém vystoupení hodnotil přípravu výstavby přeložky I/13 Děčín - Knínice s tím, že ministerstvo projednává EIA na dvě varianty: Pastýřská a Chrochvická. MD respektuje stanovisko města, které odmítá variantu Pastýřská a je ochotno připravovat variantu Chrochvická. Další alternativy srovnávané ve studii AF- CityPlanu dle MD nepřichází v úvahu. Ze strany HSRD bylo poukázáno na nutnost prioritního řešení spojení Děčín - Manušice (Česká - Lípa/Nový Bor), kde byla dokončena srovnávací studie zpracovaná na zakázku Ředitelstvím silnic a dálnic shodou okolností také firmou AF-CityPlan. Dle této studie je toto spojení ekonomicky a účelově opodstatněné. Dále byla diskutována celá řada specifik Ústeckého kraje a Děčínska s ohledem na připravované zasedání vlády ČR 19.10.2015 pro řešení sociální a ekonomické situace v regionu.

Přiložené dokumenty:

Varianty Chrochvický potok a Pastýřská stěna

Přehledná situace - eia

Specifika Ústeckého kraje a Děčínska


ZAVŘÍT STRÁNKU