AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

Kategorie výběru: restrukturalizace

Slyšení na téma strukturálně postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 01. 2019 se z iniciativy místopředsedy HSRD ing. Zbyňka Linharta, senátora a předsedy senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, konalo slyšení s tématikou problematiky strukturálně postižených krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Pomoc strukturálně postiženým regionům

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 5. 2018 - Senát díky iniciativě senátora ing. Zbyňka Linharta přijal usneseni žádající přehodnocení pomoci strukturálně postiženým regionům s návrhem řešení tohoto společensky ožehavého problému.

Přiložené dokumenty:

Usnesení Senátu - 17. 5. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Usnesení k problematice strukturálně postižených regionů.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 4. 2018 - Výbor Senátu pro rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí přijal usnesení k problematice strukturálně postižených regionů s výzvou pro vládu ČR. Toto usnesení inicioval předseda tohoto výboru Senátu ing. Zbyněk Linhart.

Přiložené dokumenty:

Usnesení senátního výboru - 18. 4. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD jednala s náměstkyní ministra MPSV

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

23. 3. 2018 - HSRD jednala s náměstkyní ministra Ministerstva práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou o problémech ÚK jako strukturálně postižené ho regionu a urgentní nutnosti řešení v rámci programu Restart.

Přiložené dokumenty:

Návrh priorit Hospodářské a sociální rady

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Strategie územního rozvoje ČR

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

31. 1. 2018 proběhlo jednání s náměstkem ministra MMR Koppitzem ohledně situace v Ústeckém kraji a na okrese Děčín. Náměstek Koppitz slíbil zohlednění v právě připravované Strategii územního rozvoje ČR. Připustil možnou konzultaci o stavu tohoto materiálu v druhé polovině roku 2018. Materiál by měl být do konce r. 2018 hotov.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání vládní tripartity k restrukturalizaci postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 5. 2017 se konalo zasedání vládní tripartity v Lichtenštejnském paláci v Praze spolu s krajskými tripartitami jednotlivých krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Akční plán restrukturalizace pro Ústecký kraj

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

10. 4. 2017 - Kancelář vládního zmocněnce pro Moravsko-slezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s jednotlivými okresními HSR zpracovala Akční plán restrukturalizace pro Ústecký kraj a předala ho do mezirezortního projednání vlády ČR. Plán by měl být projednán a schválen vládou 29. 6. 2017.

Přiložené dokumenty:

Akční plán restrukturalizace

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Usnesení na restrukturalizaci tří problémových krajů.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

20. 2. 2017 - Vláda ČR schválila usnesení na resrukturalizaci tří problémových krajů, Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. (usnesení).

Přiložené dokumenty:

Usnesení vlády k restrukturalizaci
Vstupní analýza
Strategický rámec

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Ustanovení zvláštního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

22. 12. 2016 iniciovala HSRD dopis na ministerského předsedu Sobotku, aby byl ustanoven zvláštní vládní zmocněnec jen pro Ústecký a Karlovarský kraj. Odpověď vlády viz příloha.

Přiložené dokumenty:

Odpověď vlády

OTEVŘÍT PODROBNOSTI