Usnesení na restrukturalizaci tří problémových krajů.

Jiří Aster / 2019-11-13

20. 2. 2017 - Vláda ČR schválila usnesení na resrukturalizaci tří problémových krajů, Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. (usnesení).

Toto usnesení vycházelo z vstupní analýzy situace v těchto regionech, která identifikovala hlavní problémy těchto krajů. Zároveň vláda schválila strategický rámec pro chystaná opatření, která budou do 15.3.2017 formulována do akčního plánu konkrétních opatření pro zlepšení situace odsouhlasena vládou v létě letošního roku. Další opatření budou formulována i v dalších letech vzhledem k tomu, že se jedná a kontinuální dlouhodobý proces restrukturalizace postižených regionů.

Přiložené dokumenty:

Usnesení vlády k restrukturalizaci

Vstupní analýza

Strategický rámec


ZAVŘÍT STRÁNKU