AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

Slyšení na téma strukturálně postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 01. 2019 se z iniciativy místopředsedy HSRD ing. Zbyňka Linharta, senátora a předsedy senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, konalo slyšení s tématikou problematiky strukturálně postižených krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

24. 10. 2018 jednali o obnovení silničního spojení Lobendava – Neustadt/Sachsen za českou stranu hejtman ÚK Oldřich Bubeníček se zástupci sekretariátu hejtmana a investičního odboru KÚ ÚK a tajemník a člen předsednictva HSRD Jiří Aster.

Přiložené dokumenty:

Situační mapka

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Setkání s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

11. 6. 2018 proběhlo setkání ing. Astera s ministerskými předsedy Babišem a Kretscherem ze Saska v Drážďanech, kde předseda Babiš přislíbil osobně oslovit kancléřku Merkelovou ve věci vybudování železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk. V této záležitosti se na oba ministerské předsedy obrátil s žádostí i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana premiérovi - 8. 6. 2017
Odpověď ministerského předsedy Babiše - 26. 6. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Pomoc strukturálně postiženým regionům

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

18. 5. 2018 - Senát díky iniciativě senátora ing. Zbyňka Linharta přijal usneseni žádající přehodnocení pomoci strukturálně postiženým regionům s návrhem řešení tohoto společensky ožehavého problému.

Přiložené dokumenty:

Usnesení Senátu - 17. 5. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Strategie územního rozvoje ČR

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

31. 1. 2018 proběhlo jednání s náměstkem ministra MMR Koppitzem ohledně situace v Ústeckém kraji a na okrese Děčín. Náměstek Koppitz slíbil zohlednění v právě připravované Strategii územního rozvoje ČR. Připustil možnou konzultaci o stavu tohoto materiálu v druhé polovině roku 2018. Materiál by měl být do konce r. 2018 hotov.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Jednání s hejtmanem Ústeckého kraje.

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 01. 2018 proběhlo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Hejtman podpořil a osobním dopisem se obrátil na ministerského předsedu Sobotku ohledně hlasování vlády o Koncepci vodní dopravy, kde se vyslovil pro přijetí usnesení ve variantě A, t.j. se stavbou jezu v Děčíně. Současně se na ministerského předsedu Sobotku obrátil v této záležitosti i dopisem předseda HSRD Pfléger.

Přiložené dokumenty:

Dopis Hejtmana k Labskému jezu - 17. 1. 2018
Dopis HSRD k Labskému jezu - 16. 1. 2018

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Zasedání vládní tripartity k restrukturalizaci postižených krajů

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 5. 2017 se konalo zasedání vládní tripartity v Lichtenštejnském paláci v Praze spolu s krajskými tripartitami jednotlivých krajů.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

29. 9. 2016 - Rada Ústeckého kraje schválila investiční akci "Rekonstrukce křižovatky Saská - Teplická", kde byl v pozadí rovněž lobbing HSRD. Tím bude odstraněna opět jedna z problematických dopravních závad na silničních komunikacích Děčínska.


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Doplnění dopisu hejtnama k vládě

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

23. 08. 2016 - Na zasedání dopravní komise Rady ÚK tajemník HSRD ing. Aster požádal o doplnění dopisu hejtmana ÚK na vládu ČR a Ministerstvo dopravy ohledně řešení dopravní infrastruktury v ÚK o doplnění stavby obchvatu Studánky u Varndorfu.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Ministerstvo dopravy připravuje výstavbu Folnářské spojky

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

03. 11. 2015 - V odpovědi MD náměstka pro infrastrukturu Rudoleckého bylo sděleno, že MD připravuje výstavbu t.zv. Folknářské spojky a výstavbu spojení na Manušice (Děčín - Česká - Lípa/Nový Bor bude prověřovat po ekonomické stránce a ve vztahu k životnímu prostředí.

Přiložené dokumenty:

Odpověď Ministerstva dopravy ČR
Situační mapka

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Řešení dopravního spojení Děčín - Česká Lípa

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

15. 12. 2014 HSRD se angažuje při řešení dopravního spojení DĚČÍN - ČESKÁ LÍPA. Nadměrnou dopravou trpí řada obcí na silnici I/13 Děčín - Nový Bor a rovněž na silnici II/262 Děčín - Česká Lípa.

Přiložené dokumenty:

Trasa Děčín - Manušice
Rezoluce DTIHK

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Silniční spojení Děčína s dálnicí D8

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-13

01. 12. 2014 - HSRD pomáhá řešit problém silničního spojení Děčína s dálnicí D8. HSRD byla pověřena vedením města Děčína a občanskými sdruženími zadáním studie na vyhodnocení variant spojení jako protiváhu variant uvažovaných Ředitelstvím sinic a dálnic.

Přiložené dokumenty:

Uvažované varianty silničního spojení
Možná varianta podél Labe

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Obnova železničního spojení Sebnitz - Dolní Poustevna

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

11. 07. 2014 - Obnovení tohoto spojení zkrátí občanům Šluknovského výběžku jízdní dobu do Děčína přes Německo o polovinu. Lví podíl na této skutečnosti měla právě HSRD ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy.

Fotografie k tématu:


OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD oslovuje ministra průmyslu a obchodu

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

03. 03. 2014 - HSRD oslovuje ministra průmyslu a obchodu s návrhem na řešení nezaměstnanosti v okrese. Apeluje na možnost přípravy investičních ploch pro případné investory ve spolupráci s Czechinvestem podobně jako je tomu v okolních regionech.

Přiložené dokumenty:

Dopis ministrovi obchodu a průmyslu - nezaměstnanost

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

HSRD se obrátila na ministra dopravy

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

30.1.2014 - HSRD se obrátila na ministra dopravy Prachaře s žádostí o řešení dopravní situace na okrese.

Přiložené dokumenty:

Dopis HSRD ministru dopravy

OTEVŘÍT PODROBNOSTI

Dopis generální sekretářce Rady pro fondy společného strategického rámce

Publikoval: Jiří Aster / 2019-11-12

10. 11. 2013 - Věc: spolupráce na projektu využití opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) pro pobídky investorům v děčínském regionu.

Přiložené dokumenty:

Dopis generální sekretářce...

OTEVŘÍT PODROBNOSTI