Doplnění dopisu hejtnama k vládě

Jiří Aster / 2019-11-13

23. 08. 2016 - Na zasedání dopravní komise Rady ÚK tajemník HSRD ing. Aster požádal o doplnění dopisu hejtmana ÚK na vládu ČR a Ministerstvo dopravy ohledně řešení dopravní infrastruktury v ÚK o doplnění stavby obchvatu Studánky u Varndorfu.

Přiložené dokumenty:

Dopis hejtmana


ZAVŘÍT STRÁNKU