Obnovení Drážďanské silnice Lobendava - Neustadt

Jiří Aster / 2019-11-13

7. 11. 2017 jednali zástupci HSRD na Saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy ohledně obnovení tzv. "Drážďanské silnice", která spojovala Šluknovský výběžek se Saskem přes Lobendavu a Neustadt.

Dle vyjádření pracovníků ministerstva je na saské straně zájem o obnovení tohoto spojení včetně kamionové dopravy, problém představuje odmítavé stanoviska zastupitelstva města Neustadt, které vyslovilo nesouhlas s tímto záměrem. Saská strana by si přála tlak z české strany na vládní úrovni, aby mohla lépe zdůvodnit záměr u místního obyvatelstva. O postoji Saské vlády byl informován i velvyslanec České republiky v SRN ing. Podivínský. HSRD bude usilovat u nově vzniklé vlády o zařazení tohoto bodu na program jednání v oficiálních jednáních Sasko - ČR, případně ÚK.

Fotografie k tématu:

Situace uvažované silnice na mapě.


ZAVŘÍT STRÁNKU