HSRD plní stanovené úkoly

Jiří Aster / 2019-11-13

27. 06. 2016 Zasedání předsednictva HSRD v Děčíně konstatovalo, že jsou postupně plněny všechny úkoly, které si HSRD stanovila.

- pokračuje příprava průmyslových zón v Děčíně na východním nádraží (Správa železniční dopravní cesty zadala studii na budoucí uspořádání kolejiště, aby vznikl prostor pro využití potencionálními investory), v Křešicích a ve Varnsdorfu (MPO připravuje program revitalizace průmyslových zón iniciovaný MSRD ve spolupráci s HSR ÚK) a navíc HSRD v pracovní skupině vedené ing. Machalou za podpory ing. Pažourka a ve spolupráci s ČVUT připravila návrh na využití historické nádražní budovy Východního nádraží v Děčíně).

- historický průlom nastal ve spojení I/13 na Benešovov a Českou Lípu. Více o dopravní infrastruktuře ve výňatku ze zápisu z tohoto zasedání zde. Největším problémem zůstává napojení Děčína na dálnici D 8, která se má v prosinci letošního roku dokončit. Ministerstvo dopravy znovu prověřovalo dříve odmítnutanou t.zv. variantu Zelenou v okolí Malšovic ve srovnání s variantou Chrochvickým potokem, kterou připravovalo a nechalo na ní zpracovat posudek EIA. Tyto dvě varianty vyšly ve studii, kterou HSRD zadávala, nejvýhodněji. Pro obě varianty bylo zpracováno ekonomické hodnocení. Varianty v okolí Malšovic aktuální i dříve odmítnuté v příloze. Nyní na žádost vedení města zpracovává hodnocení EIA i na variantu Zelenou, termín dokončení 2017. Pak bude znovu provedeno komplexní vyhodnocení variant a rozhodnuto.

- na zabezpečení Šluknovského výběžku elektrickou energií je vypracovávána navrženou trasu EIA a trasa je schválena CHKO.

Přiložené dokumenty:

Program využití brownfieldů

Vzdělávací středisko Děčín Východní nádraží

Dopravní infrastruktura na Děčínsku 2016

Varianty dálničního přivaděče.


ZAVŘÍT STRÁNKU