Stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy".

Jiří Aster / 2019-11-13

26. 2. 2018 HSRD obdržela odpověď na stanovisko Ústeckého kraje k řešení budoucnosti "Kozí dráhy". HSRD bude i nadále usilovat o využití objektu k podpoře rozvoje turistického ruchu. Vzhledem k postoji SŽDC a MD je relevantní konverze trati na cyklostezku po vzoru mnoha podobných regionálních tratí, jako je tomu jinde v Evropě i ve světě.

Přiložené dokumenty:

Příklad z Bavorska

Stanovisko Ústeckého kraje ke Kozí dráze


ZAVŘÍT STRÁNKU