25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem.

Jiří Aster / 2019-11-13

12. 6. 2018 - 25. jednání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Saskem v Drážďanech se zúčastnil ing. Aster v podskupině doprava. Mimo jiné tam byla projednávána spojení na železnici Seifhennersdorf - Rumburk a silniční Lobendava - Langburkensdorf. Silniční spojení se do programu jednání dostalo až po intervenci HSRD na organizátorovi akce Ministerstvu zahraničních věcí, původně v programu nebylo.


ZAVŘÍT STRÁNKU