Členská schůze HSRD v TOS Varnsdorf

Jiří Aster / 2019-11-13

29. 3. 2016 - Na členské schůzi HSRD konané v TOSu Varnsdorf, kterého se zúčastnila zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj paní Gabriela Nekolová, bylo konstatováno, že chudší oblasti ČR generují zase jen chudobu a bohatší nadále bohatnou.

Proto je v současné době v souladu s usnesením vlády připravován restruktulizační program, kde HSRD předložila požadavky za okres Děčín (návrh zde). Zároveň byla provedena kontrola plnění hlavních úkolů HSRD na r. 2015 -16. Bylo konstatováno, že všechny stanovené cíle jsou předmětem dialogu s příslušnými ministerstvy. Pokračují práce na posouzení a přípravě dopravně infrastrukturních projektů jako spojení Děčína s D8, nové komunikace Děčín-Česká Lípa, okružní křižovatky na Benešovské ulici, řešení křižovatky u "Ovčího můstku", jezu na Labi v Děčíně, daří se prosazovat HSRD navržený program revitalizace brownfields na vládní úrovni, novým prvkem bylo předložení projektu oživení budovy Východního nádraží v Děčíně na víceúčelovou budovu, jako výsledek práce pracovní skupiny vytvořenné v rámci HSRD za tímto účelem. Úspěšně pokračuje příprava zahájení školního roku na odborné škole s prvky duálního vzdělávání v TOSu Varnsdorf jako pilotního projektu na okrese Děčín. Na pořadu jednání byla též otázka energetické bezpečnosti zásobování elektrickou energií Šluknovského výběžku a schůze byla seznámena s plněním bodů"Šluknovského desatera", které vedlo k řadě změn zákonů na celostátní úrovni, jako je regulace hazardu, odpadového hospodářství, ubytovacích služeb.

Přiložené dokumenty:

Návrh restrukturalizace Ústeckého kraje


ZAVŘÍT STRÁNKU