HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA
OKRESU DĚČÍN (HSRD z. s.):

INTERNÍ DOKUMENTY HSRD:

Stanovy HSRD

Základní dokument, podle kterého se řídí činnost a uspořádání Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, z. s.

Stanovy HSRD

Publikace Ohrožené Děčínsko

Ústecký kraj a Děčínsko patří mezi regiony trvale zaostávající za průměrným ekonomickým vývojem ČR. Vlivem transformačního procesu započatého v roce 1991 došlo za posledních deset let na Děčínsku v oblasti hospodářství ke značným změnám. Bylo uzavřeno několik významných průmyslových podniků – textilních na severu okresu jako Benar, Bytex, Stap, Velveta, Elite, strojírenských na jihu okresu jako Desta, Koh-i-noor, Armaturka, Loděnice, ČSPL, ale i Aroma, Diana a další. V okrese Děčín se od roku 1989 významně změnila situace z pohledu zaměstnanosti, neboť zde bylo více než 70 000 pracovních míst a do regionu bylo zvykem dojíždět za prací. Za posledních dvacet let se situace výrazně zhoršila, neboť zde zaniklo více než 22 000 pracovních míst, tedy téměř jedna třetina. Situaci se věnuje dokument Ohrožené Děčínsko.

Publikace Ohrožené Děčínsko

Logo HSRD

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín začala od roku 2013 používat oficiální grafickou značku (logo) za účelem dosažení jednoznačného vizuálního stylu a identifikace svých dokumentů a projektů. Udělení souhlasu k použití této značky je oprávněn výhradně předseda a tajemník HSRD.

Logo HSRD